Formalności potrzebne do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa.

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i spełnić poniższe wymagania:

 1. metryka chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu, wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do księdza.
 2. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 3. dowody osobiste;
 4. osoba owdowiała – akt zgonu współmałżonka;
 5. osoba po rozwodzie cywilnym, o ile wcześniejsze małżeństwo nie było sakramentalne – pismo wyroku rozwodowego;
 6. ostatnie świadectwo katechizacji
 7. zaświadczenie o odbyciu rozmów w parafialnej poradni życia rodzinnego
 8. świadectwo ogłoszenia zapowiedzi
 9. personalia dwóch świadków (imię i nazwisko wiek, wyznanie, adres zamieszkania);
 10. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu zamieszkania (jeśli ma być to ślub konkordatowy) lub świadectwo ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

  Protokół kanoniczny i pierwsza spowiedź przedślubna

Na podstawie przedłożonych dokumentów i indywidualnych rozmów z narzeczonymi ksiądz  spisuje protokół kanoniczny stwierdzający stan wolny narzeczonych i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu należy odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Zamiar zawarcia przez narzeczonych związku małżeńskiego podawany jest do wiadomości publicznej w tak zwanych zapowiedziach.

Przed samym ślubem narzeczeni powinni odbyć drugą spowiedź świętą (przed wyznaniem grzechów, powiadomić o tym spowiednika).
Potem pozostaje już tylko (a może aż) przyjęcie sakramentu małżeństwa.