Formalności potrzebne do przyjęcia Sakramentu Chrztu świętego.

  1. Przyjść do kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc przed datą chrztu.
  2. Dostarczyć kserokopię aktu urodzenia dziecka.
  3. Zaświadczenia od chrzestnych z ich parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  4. Odbycie katechezy przed chrztem – dla rodziców dziecka oraz dla chrzestnych.
  5. Odbyć spowiedź bezpośrednio przed dniem chrztu.